Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 485 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Sv: Trump som president, følger for elbilismen?

Startet av Mippen, fredag 24. mars 2017, klokken 18:40

« forrige - neste »

Griffel

#45
Trådstarters foreldre ble bedt om å sende et forslag til GF om de ønsket noe annet enn det Styret ser på.
Et slik forslag kan for eksempel se slik ut, men må jo tilpasses til det enkelte boretslags forhold:

Sitat
Elbil-lading i felles-garasje, Alternativ til felles ladepunkter.

Det er et generelt ønske i Norge om migrering til ladbare biler både fra sentral hold og i kommuner.

Eksempel; i Asker finner vi på kommunes hjemmeside: «Også i Asker-samfunnet vil kommunen legge til rette for stadig bedre infrastruktur for elbiler. I 2017 vil det spesielt bli fokusert på det økende behovet for lading av elbiler for folk som bor i rekkehus og leiligheter der lading av elbil ofte er utfordrende»

I en felles garasje som vår bør en for å oppnå høyeste grad av sikkerhet gå for Mode 3 – type 2 kontakter for lading av elbil. I tillegg til økt sikkerhet kan et Mode 3 system gi flere fordeler:


 • Dynamisk lastbalansering
Det meste av døgnet utnyttes ikke kapasiteten i nettet, et system med lastbalansering vil tillate lading opp til kapasitetsgrensen og fordele tilgjengelig kapasitet mellom bilene som står til lading. Dermed behøver en ikke å tenke på samtidighetsfaktor som ellers skal settes til 1 for elbillading. Dette vil være en forbedring sammenlignet med felles ladestasjoner da fordelingen av tilgjengelig effekt vil skje automatisk og på den enkeltes plass. Dynamisk lastbalansering utnytter tilgjengelig kapasitet. De som lader vil derfor oppleve at tilgjengelig effekt det meste av døgnet (unntatt kanskje rundt middags tid) vil være høyere enn på et felles-ladepunkt. Med få biler tilkoblet vil hver av disse kunne få høy ladehastighet, når fler tilkobles synker denne, men straks en bil er ferdig ladet deles det som frigis på de øvrige. En slipper derfor å vente i kø på at en ferdig ladet bil skal flyttes fra felles-punktet.


 • Måling av forbruk
Målersystem med sentral avlesning kan integreres og gi en rettferdig fordeling av energiutgiftene. Sentralavlesning forenkler avregning.


 • Mulig for alle
Opplegget kan være slik at alle som ønsker kan få installert en ladestasjon på sin plass.
En må velge en systemløsning (det er noen å velge mellom) derfor vil ikke elbileier stå fritt i valg av ladestasjon, men må benytte en systemkompatibel stasjon, altså den sameiet velger.

Aktuell leverandører har litt ulike løsninger.
Nettside til et system: http://www.zapcharger.com/profesjonell/ Noen andre aktuelle systemer er basert på ladestasjoner fra f.eks: Salto, Keba, Schneider, Garo og flere andre.


 • Alle som vil kan få lading, men det blir da over et samkjørt anlegg med lastdeling
 • Hver plass bekoster oppkobling av ladepunkt på egen plass. Organiseres gjennom sammeiets installatør.
 • Strøm betales etter forbruk
 • Ingen har krav på en bestemt minimumseffekt, og må akseptere at effekten på "sin" plass går ned etterhvert som flere kobler seg på

Vi ønsker derfor at styre skal vurdere et slik alternativ til felles ladepunkter.
Dette er et slags utkast delevis klippet fra Orbit klipp lim og skriv om så mye dere ønsker. Dette med tilgjenglig effekt og middagstid vil for eksempel være avhengig av om bolig og garasjer er matet fra samme hovedtavle.

Og så er det da et spørsmål om en kan lage en midlertidig ordning som ikke er så alt for dyr for de fire som nå ønsker elbil fram til et system er på plass.
Hyundai Ionic.
Tidliger mange år i PSA klasiker.

KjellG

Skal tro hvordan effekt-tariffer vil slå ut i slike sameiesituasjoner.

"Det er den usakelige elbilladinga til Oklybsen som er skyld i den ekstra tariffstraffen denne mnd"?

Ingeniøren

Sitat fra: Griffel på tirsdag 24. januar 2017, klokken 11:19
Sitat fra: Ingeniøren på tirsdag 24. januar 2017, klokken 06:48
Litt enig her. De som bor der får vel pusse opp i egen bolig, men man skal alså ikke få lov til å "pusse opp" sin egen parkeringsplass ?
Oppusssing en har lov til uten videre, er vel begrenset til innendørs.

Når kapasiteten på fellesanlegget er begrenset, skal en da ha lov til å forsyne seg fritt slik at nesteman ikke kan "pusse opp"?

Styret ønsker jo her å etablere felles ladepunkter som vel er det naturlige valget i første omgang, før en ser på mulighetene for utvidelse av kapasiteten.

En kan jo på generalforsamling foreslå at styret ser på muligheter for utvidelse av anlegget.

Jeg mener ikke man skal ta seg til rette men det må gå an å utnytte det som finnes mens man utreder, noe som kan ta årevis til man finner ut at investeringen lønner seg da verdien på borettslaget øker vesentlig.
2007 Subaru Outback 2.5 (Solgt)
2016 BMW i3 (Solgt)
2020 Jaguar I-Pace HSE

Griffel

#48
Sitat fra: Ingeniøren på tirsdag 24. januar 2017, klokken 17:33
Jeg mener ikke man skal ta seg til rette men det må gå an å utnytte det som finnes mens man utreder, noe som kan ta årevis til man finner ut at investeringen lønner seg da verdien på borettslaget øker vesentlig.
Det vel akkurat det de har planer om med sine felles ladepunkter å utnytte det som finnes uten at noen får særrettigheter.

Midlertidig installsjon på spesielle plasser vil kreve en avtale om at denne installasjonen må rives når ladesystem er valgt. Så kan det jo tenkes at "nummer 8" av 120 ønsker ladeplass og ikke kan få. Felles ladeplasser favoriserer ikke på samme måte. En utredning behøver ikke ta årevis.

Elbilforreningen kan hjelpe: http://elbil.no/lading/laderadgivning-for-borettslag-og-sameier/
Hyundai Ionic.
Tidliger mange år i PSA klasiker.

Griffel

#49
Sitat fra: KjellG på tirsdag 24. januar 2017, klokken 16:42
Skal tro hvordan effekt-tariffer vil slå ut i slike sameiesituasjoner.

"Det er den usakelige elbilladinga til Oklybsen som er skyld i den ekstra tariffstraffen denne mnd"?
Dette er absolutt en problemstilling.

I Oslo-området er det en rekke borettslag med fellesmålig som betaler effekttariff til Hafslund.
Tariffen variere jo mellom de enkelte nettselskap så denne betraktningen er ikke generell, men basert på Hafslunds nettleie til boliglag med fellesmåling. Relevant i OBOS Oslo. Strømprisen brukt i regnestykket er spot priser på strøm gjenomsnitt 30øre.

Eksempel basert på dagens priser Hafslund:
Oklybsen har en Tesla og fått lurt seg til en 11 kW kontakt i fellesgarsjen siden han kjører mye. Han kjører 24000km/år lader ca. 4800kWh i året, og kommer hjem ved 17 tiden og setter bilen til lading. Han betaler en rund sum basert på kjørelengde på 600kr/mnd som han selv synes er litt i overkant.
Siden bilen da er tilkoblet hver dag fra 17-18 vil han toppe forbruket den dagen i måned hvor forbruket er størst. Strømregningen han påfører borettslaget er da ca. 12.000,- per år hvorav nettleie utgjør 10138,-.

Pklybsen har en Leaf som lader med 10A samme kjørelengde strømforbruk og vane. Ca. 5.000,- per år. Av det nettleie ca. 2490,-før mva.

Qklybsen bruker koblingsur ellers samme vaner men vil ha bilen klar kl 05.00 å unngår dermed effekttoppen . Ca. 3500,-år Av det nettleie 1654,-.

Rklybsen er Drosjeeier med Tesla og har investert i en 22kW ladestasjon. Denne bruker han hver dag mens han har middag.
60 000 km/år 12000kWh. Nettleie 20.902,-. totalt ca. 25.403,- eller drøyt 2kr/kWh.

Sklybsen kjører lite men er så uheldig at han treffer "feil dag og tid" i januar med 11kW laderen sin. De 11kWh-ene han ladet den ene timen kostet nesten 2000,-.
Hyundai Ionic.
Tidliger mange år i PSA klasiker.

elektrolux

Sitat fra: Griffel på tirsdag 24. januar 2017, klokken 13:01
Forslaget dit er noe helt annet enn å la en få lov til å installer et eller annet på sin plass så lenge det er kapasitet.

Et forslag til generalforsamling om å la styret bruke litt penger en mulighetsstudie for et slikt opplegg er vel det som må til, og som sikkert kan få et flertall.

Ingen av oss har nok informasjon om dette anlegget til å kunne si hva som enkel og hva som krever større investeringer.

Forslaget mitt er nettopp å la de som ønsker det sette opp en løsning som utnytter ledig kapasitet, uten at det går ut over noen andre. Slikt utstyr finnes jo allerede på markedet i form av Zapcharger, og kan bygges ut i uendelig antall. Dermed kan selv et bygg med nesten sprengt tilførselskurs kunne tilby samtlige beboere et ladeuttak. Hvor mye strøm de får ut av dette uttaket er en annen sak, men neppe et umiddelbart problem uansett.
Stavanger:

Selger ladeutstyr via http://elbilhjelpen.no AS

Har hatt trimma City El, Citroen AX elektro
Har for tiden Tesla S85 VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Artega Karo for levering sommeren 2020

Daglig leder i elbilhjelpen.no

Griffel

Forutsatt da at borettslaget har valgt system, slik at ikke A setter opp en Kebab boks, B gjør en salto, og C en Zapper.
Hyundai Ionic.
Tidliger mange år i PSA klasiker.

elektrolux

Stavanger:

Selger ladeutstyr via http://elbilhjelpen.no AS

Har hatt trimma City El, Citroen AX elektro
Har for tiden Tesla S85 VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Artega Karo for levering sommeren 2020

Daglig leder i elbilhjelpen.no

Ingeniøren

#53
Sitat fra: Griffel på tirsdag 24. januar 2017, klokken 17:49
Sitat fra: Ingeniøren på tirsdag 24. januar 2017, klokken 17:33
Jeg mener ikke man skal ta seg til rette men det må gå an å utnytte det som finnes mens man utreder, noe som kan ta årevis til man finner ut at investeringen lønner seg da verdien på borettslaget øker vesentlig.
Det vel akkurat det de har planer om med sine felles ladepunkter å utnytte det som finnes uten at noen får særrettigheter.

Midlertidig installsjon på spesielle plasser vil kreve en avtale om at denne installasjonen må rives når ladesystem er valgt. Så kan det jo tenkes at "nummer 8" av 120 ønsker ladeplass og ikke kan få. Felles ladeplasser favoriserer ikke på samme måte. En utredning behøver ikke ta årevis.

Elbilforreningen kan hjelpe: http://elbil.no/lading/laderadgivning-for-borettslag-og-sameier/

Vel, må man gå veien om årsmøtet kan ting fort ta tid og så lenge det forsatt bare gjelder 3% av bilparken / 4 plasser her så kan man begynne å regne 5 års perioder før man kommer opp på et antall beboere som får flertall.

Felles konvensjonelle ladeplasser høre veldig tungvindt ut, med mindre det dekker det umiddelbare behovet en viss tid.
2007 Subaru Outback 2.5 (Solgt)
2016 BMW i3 (Solgt)
2020 Jaguar I-Pace HSE

Griffel

#54
Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 25. januar 2017, klokken 07:20Vel, må man gå veien om årsmøtet kan ting fort ta tid
Et styre har vel ikke stort andre muligheter. Gi bort rettigheter til noen ligger nok utenfor lovlig forvaltning.

Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 25. januar 2017, klokken 07:20
Felles konvensjonelle ladeplasser høre veldig tungvindt ut, med mindre det dekker det umiddelbare behovet en viss tid.
Kapasiteten er vurder til 6-8 ladeplasser siste år er behovet økt fra 1 til 4 hvorfor tror du det tar 5 år før det blir 8 (6%)?

6-8 felles ladeplasser med skilt "dette er en ladeplass, ikke en parkeringsplass, av hensyn til andre vær snill å flytte bilen når den er ladet" holder vesentlig lenger enn å tillate 6 private plasser.

Så hva er ditt alternativ? At de 6 første får en varig rettighet?

Mitt forslag finner du i #45.
Hyundai Ionic.
Tidliger mange år i PSA klasiker.

sylwester

De snakker om 6 kurser. Hvis det er 32A så holder det i massevis, men er det 16A så er det litt knapt.
Uansett så kan man sette opp lastbalanserende bokser litt spredt. Ser man får 10m-kabler fra type2 til hva enn man måtte trenge så man kan sette opp en EVSE mellom to plasser hver 8. plass så blir det plutselig en gode til alle beboere.

Et alternativ til dette er å gi opp faste plasser. De vil sorge for at de første som parkerer plasserer seg slik at bilen lader kjappest. Dette kan taes opp på generalforsamling og stemmes over og kan være en løsning for å effektivisere ladingen uten å investere i større kurser.

Selvsagt i det over halvparten av borettslaget har elbil er det ikke tvil om en utvidelse av kursene vil bedre situasjonen. Da vil man kunne doble ladehastigheten eller muligens doble tettheten i samme system.

Oslo
Malefika, Nissan Leaf 2018LE hentet April 2018
Elvira, Norsk Nissan Leaf 2012, kjøpt 12.04.2016
Tesla M3 Reservert 01.04.2016

Ingeniøren

Sitat fra: Griffel på onsdag 25. januar 2017, klokken 14:49
Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 25. januar 2017, klokken 07:20Vel, må man gå veien om årsmøtet kan ting fort ta tid
Et styre har vel ikke stort andre muligheter. Gi bort rettigheter til noen ligger nok utenfor lovlig forvaltning.

Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 25. januar 2017, klokken 07:20
Felles konvensjonelle ladeplasser høre veldig tungvindt ut, med mindre det dekker det umiddelbare behovet en viss tid.
Kapasiteten er vurder til 6-8 ladeplasser siste år er behovet økt fra 1 til 4 hvorfor tror du det tar 5 år før det blir 8 (6%)?

6-8 felles ladeplasser med skilt "dette er en ladeplass, ikke en parkeringsplass, av hensyn til andre vær snill å flytte bilen når den er ladet" holder vesentlig lenger enn å tillate 6 private plasser.

Så hva er ditt alternativ? At de 6 første får en varig rettighet?

Mitt forslag finner du i #45.

Fordi det har tatt 10 år minst å nå 3 %, og hvis salget tar av kommer avgiftene raskt - uansett hva politikerne har sagt. De har allerde begynt å plukke den ene fordelen etter den andre.
2007 Subaru Outback 2.5 (Solgt)
2016 BMW i3 (Solgt)
2020 Jaguar I-Pace HSE

Øyvind.h

Er ikke andelen ladbare biler av nybilsalget nå nærmere 50%?
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013

Mippen

Sitat fra: Griffel på tirsdag 24. januar 2017, klokken 14:29
Trådstarters foreldre ble bedt om å sende et forslag til GF om de ønsket noe annet enn det Styret ser på.
Et slik forslag kan for eksempel se slik ut, men må jo tilpasses til det enkelte boretslags forhold:

Sitat
Elbil-lading i felles-garasje, Alternativ til felles ladepunkter.

Det er et generelt ønske i Norge om migrering til ladbare biler både fra sentral hold og i kommuner.

Eksempel; i Asker finner vi på kommunes hjemmeside: «Også i Asker-samfunnet vil kommunen legge til rette for stadig bedre infrastruktur for elbiler. I 2017 vil det spesielt bli fokusert på det økende behovet for lading av elbiler for folk som bor i rekkehus og leiligheter der lading av elbil ofte er utfordrende»

I en felles garasje som vår bør en for å oppnå høyeste grad av sikkerhet gå for Mode 3 – type 2 kontakter for lading av elbil. I tillegg til økt sikkerhet kan et Mode 3 system gi flere fordeler:


 • Dynamisk lastbalansering
Det meste av døgnet utnyttes ikke kapasiteten i nettet, et system med lastbalansering vil tillate lading opp til kapasitetsgrensen og fordele tilgjengelig kapasitet mellom bilene som står til lading. Dermed behøver en ikke å tenke på samtidighetsfaktor som ellers skal settes til 1 for elbillading. Dette vil være en forbedring sammenlignet med felles ladestasjoner da fordelingen av tilgjengelig effekt vil skje automatisk og på den enkeltes plass. Dynamisk lastbalansering utnytter tilgjengelig kapasitet. De som lader vil derfor oppleve at tilgjengelig effekt det meste av døgnet (unntatt kanskje rundt middags tid) vil være høyere enn på et felles-ladepunkt. Med få biler tilkoblet vil hver av disse kunne få høy ladehastighet, når fler tilkobles synker denne, men straks en bil er ferdig ladet deles det som frigis på de øvrige. En slipper derfor å vente i kø på at en ferdig ladet bil skal flyttes fra felles-punktet.


 • Måling av forbruk
Målersystem med sentral avlesning kan integreres og gi en rettferdig fordeling av energiutgiftene. Sentralavlesning forenkler avregning.


 • Mulig for alle
Opplegget kan være slik at alle som ønsker kan få installert en ladestasjon på sin plass.
En må velge en systemløsning (det er noen å velge mellom) derfor vil ikke elbileier stå fritt i valg av ladestasjon, men må benytte en systemkompatibel stasjon, altså den sameiet velger.

Aktuell leverandører har litt ulike løsninger.
Nettside til et system: http://www.zapcharger.com/profesjonell/ Noen andre aktuelle systemer er basert på ladestasjoner fra f.eks: Salto, Keba, Schneider, Garo og flere andre.


 • Alle som vil kan få lading, men det blir da over et samkjørt anlegg med lastdeling
 • Hver plass bekoster oppkobling av ladepunkt på egen plass. Organiseres gjennom sammeiets installatør.
 • Strøm betales etter forbruk
 • Ingen har krav på en bestemt minimumseffekt, og må akseptere at effekten på "sin" plass går ned etterhvert som flere kobler seg på

Vi ønsker derfor at styre skal vurdere et slik alternativ til felles ladepunkter.
Dette er et slags utkast delevis klippet fra Orbit klipp lim og skriv om så mye dere ønsker. Dette med tilgjenglig effekt og middagstid vil for eksempel være avhengig av om bolig og garasjer er matet fra samme hovedtavle.

Og så er det da et spørsmål om en kan lage en midlertidig ordning som ikke er så alt for dyr for de fire som nå ønsker elbil fram til et system er på plass.

Hvor mange som kan koble seg til denne løsningen kommer vel an på tilgjengelig kapasitet i nettet?
Fremtiden er elektrisk.

elektrolux

Egentlig ikke.

Uendelig mange kan koble seg til, og systemet gir kun ut så mye som det har lov til bassert på innprogrammert kurs størrelse og ev ledig kapasitet
Stavanger:

Selger ladeutstyr via http://elbilhjelpen.no AS

Har hatt trimma City El, Citroen AX elektro
Har for tiden Tesla S85 VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Artega Karo for levering sommeren 2020

Daglig leder i elbilhjelpen.no

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA